Po kërkoni një punë të mirë sfiduese me të ardhme premtuese në Gjermani?

Do të donit të gjenit një punësim afatgjatë pranë një spitali të njohur gjerman?

A keni një kualifikim në fushën e infermierisë dhe të kujdesit shëndetësor dhe e keni kryer tashmë praktikën fillestare, p.sh. përmes praktikave ose punëve studentore?

A keni njohuri të mira të gjuhës gjermane ose dëshirën dhe motivimin e duhur për ta mësuar atë?

A i keni për zemër njerëzit dhe mirëqenien e tyre dhe një punë në sektorin e shëndetësisë do t’ua përmbushte këtë pasion?

Atëherë apm medical është partneri i duhur për ju. Në përputhje me njohuritë, kualifikimet dhe interesat tuaja, është detyra jonë që t’ju lidhim sa më parë me punëdhënës të njohur në Gjermani.

Your future in Germany

Working in Germany

Get to know your new colleagues and your workplace in Germany with the nursing recruiters from apm medical. You can do part of your training on site in Germany or, for example, for applicants from Romania. We place you with an attractive employer with long-term employment opportunities and good earnings according to German standards.

Living in Germany

We will support you to the best of our ability in your first steps in Germany. In a personal meeting we will be happy to discuss how we - or your future employer - can make your start in Germany easier.

Experience Germany

Your new home offers you a variety of leisure activities and folk festivals. Due to its central location in Europe, you also have an ideal starting point to explore the other countries of the continent besides Germany.

Detyrat e pozicionit të infermierit –
Ja se çfarë pritet prej jush

Përshkrimi i punës së infermierëve përfshin shoqërimin dhe kujdesin ndaj pacientëve. Do të planifikoni, do të praktikoni dhe do të dokumentoni proceset e infermierisë duke u këshilluar me mjekët dhe terapistët përkatës. Në radhë të parë do të mbështesni pacientët gjatë sfidave të përditshme me të cilat përballen në kuadër të kujdesit bazë dhe do të monitoroni gjendjen e tyre të përgjithshme shëndetësore. Sipas kualifikimit (p.sh. në fushën e kirurgjisë, anestezisë etj.) do t’i asistoni mjekët kurues edhe në masat mjekësore që duhen marrë ose do të koordinoni planin terapeutik të pacientëve. Do të jeni gjithashtu pika kontakti për personelin mjekësor dhe të afërmit e pacientëve.

 

Shanset tuaja për një punë fitimprurëse në fushën e infermierisë

Në bazë të ndryshimeve të vazhdueshme demografike, parashikohet se numri i personave që do të kenë nevojë për asistencë shëndetësore afatgjatë në Gjermani do të rritet me 50% në 30 vitet e ardhshme. Duke qenë se aktualisht në Gjermani kërkesa për staf të kualifikuar infermierësh është në rritje, mund të jeni të sigurt se me kualifikimin e duhur dhe një mbështetje të mirë në çështjet zyrtare, do të keni një punësim afatgjatë në Gjermani, siç e ofrojmë ne.

 

 

Kushtet më të mira me apm medical – Çfarë ju ofrojmë

Për të punuar në fushën e infermierisë në Gjermani, njohja e diplomës së marrë në vendin tuaj është thelbësore. Ne do t’ju përgatisim për procedurën e njohjes së diplomës si dhe do t’ju mbështesim gjatë gjithë procesit. Kriteri bazë për të punuar në fushën e infermierisë në Gjermani është niveli B2 i njohurive të gjuhës, sipas Kuadrit Evropian të Referencës për Gjuhët. Kursi i gjuhës për marrjen e kualifikimeve të nevojshme gjuhësore do të paguhet paraprakisht nga ju dhe pas përfundimit me sukses (niveli B2) do t’ju rimbursohet nga ne. Ne marrim përsipër gjithashtu t’ju mbulojmë tarifat e vizës dhe shpenzimet e fluturimit për në Gjermani, Ne do t’ju ndihmojmë me gjetjen e një spitali gjerman si dhe gjatë fillimeve tuaja në Gjermani.

 

 

 

APPLICATION FORM


Jeni të interesuar për një punë në Gjermani? Ju lutemi, plotësoni këtë formular të shkurtër. Më pas do të merrni menjëherë një email me një formular të detajuar aplikimi. Nëse na e keni dërguar me email, do t’ju kontaktojmë menjëherë.

 

 

pflegerecruiter

T. +49 (069) 8570090
F. +49 (069) 857009-10
E. [email protected]

A apm medical services GmbH brand
Eschersheimer Landstraße 26
60322 Frankfurt am Main
Germany

    *mandatory field


    By submitting this form I agree to the data protection policy of apm medical services GmbH.